יציאת מצרים כמודל לגאולה

  • הרב יואל בן נון

download