ירושלים וסיפור ועכסה בפרק א

  • הרב נריה קליין

download