כבוד לאומי, סדר משטר ושלטון במשנת המשך חכמה

  • הרב שלמה ברין

download