כיצד שואלים "כמה היום לעומר"?

  • הרב יוסף צבי רימון

download