כריתת חוזים על פי הלכה המש

  • הרב מיכאל אדרעי

download