לימוד מסכת פסחים בזמן קיץ

 • הרב עזרא ביק
 
לימוד מסכת פסחים בזמן קיץ
 
השבוע סיימנו בעז"ה את הלימוד במסכת גיטין. בשבוע הבא נפתח את הלימוד לזמן קיץ, תשע"ט.
 
בזמן הזה נלמד את הפרק השני במסכת פסחים. הסוגיות עוסקות רובן ככולן בדיני איסורי הנאה (לאו דווקא חמץ) ובנושאים נושקים, ומהווים יחידה שלימה ורציפה ביסוד הלכתי זה.
 
אנו נתחיל בדף כ"א:, שם מתחיל הדיון של הגמרא במקור של איסורי הנאה של תורה.
 
זוהי גם הזדמנות ללומדים חדשים להצטרף ללימוד גמרא בעיון, בליווי השיעורים השבועיים של בית המדרש הוירטואלי.
 
השיעורים נכתבו על ידי הרב עזרא ביק. השיעור הראשון יצא בשבוע הבא.
 
מראי מקומות לשיעור הראשון מצורפים.
אם אינכם רשומים לשיעורי הגמרא, אפשר להצטרף באתר – http://etzion.org.il
 
מקורות:
בשיעור הבא נתחיל לדון בעניין איסורי הנאה. יש להכין את הגמרא מכא:, "אמר חזקיה" עד לכב., "חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא היא". השאלה הראשונה הנשאלת, היא מהו המקור להכריז על חפץ כלשהו כעל איסור הנאה, היות שאיסור זה לא נאמר בפירוש בתורה. שאלה נוספת, חשובה לא פחות, היא מה טבעו של איסור ההנאה בתהחשב בלימודים המופיעים בגמרא, ומה היחס בין איסור הנאה ובין איסור אכילה. עיין:
רמב"ם, הלכות מאכלות אסורות ח, טו- טז; ט, א; חמץ ומצה א, ב; ספר המצוות, לאו רפו - רפז (חשוב מאד). ניתן לעיין פה
 • בית המדרש הוירטואלי (V.B.M) שליד ישיבת הר עציון
  שיעורים בעיון בגמרה מאת רבני הישיבה
   
  לימוד מסכת פסחים בזמן קיץ
   
  השבוע סיימנו בעז"ה את הלימוד במסכת גיטין. בשבוע הבא נפתח את הלימוד לזמן קיץ, תשע"ט.
  בזמן הזה נלמד את הפרק השני במסכת פסחים. הסוגיות עוסקות רובן ככולן בדיני איסורי הנאה (לאו דווקא חמץ) ובנושאים נושקים, ומהווים יחידה שלימה ורציפה ביסוד הלכתי זה.
  אנו נתחיל בדף כ"א:, שם מתחיל הדיון של הגמרא במקור של איסורי הנאה של תורה.
  זוהי גם הזדמנות ללומדים חדשים להצטרף ללימוד גמרא בעיון, בליווי השיעורים השבועיים של בית המדרש הוירטואלי.
  השיעורים נכתבו על ידי הרב עזרא ביק. השיעור הראשון יצא בשבוע הבא.
  מראי מקומות לשיעור הראשון מצורפים.
  אם אינכם רשומים לשיעורי הגמרא, אפשר להצטרף באתר – http://etzion.org.il – פשוט מוסיפים גמרא גיטין / פסחים בדף הרישום. נתקלים בבעיה? כתבו אלינו ונעזור.
   
  מקורות:
  בשיעור הבא נתחיל לדון בעניין איסורי הנאה. יש להכין את הגמרא מכא:, "אמר חזקיה" עד לכב., "חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא היא". השאלה הראשונה הנשאלת, היא מהו המקור להכריז על חפץ כלשהו כעל איסור הנאה, היות שאיסור זה לא נאמר בפירוש בתורה. שאלה נוספת, חשובה לא פחות, היא מה טבעו של איסור ההנאה בתהחשב בלימודים המופיעים בגמרא, ומה היחס בין איסור הנאה ובין איסור אכילה. עיין:
  רמב"ם, הלכות מאכלות אסורות ח, טו- טז; ט, א; חמץ ומצה א, ב; ספר המצוות, לאו קפו - קפז (חשוב מאד). ניתן לעיין פה
   
   
  רמב"ם: פירוש המשנה למסכת כריתות ד, ג.