מבוא: משמעות ההוכחות לקיום אלוקים. ההוכחה הקוסמולוגית (ההוכחה מן הסיבתיות)

  • הרב עזרא ביק

download