מה דינו של מי ששכח לספור?

  • הרב יוסף צבי רימון

download