מוסיף והולך - תש"ף - הלכות חנוכה

  • רבני ותלמידי הישיבה
סרטונים קצרים בהלכות חנוכה

הדלקת נרות לנשים

הדלקת בני ישיבה בפנימיה

קריאת התורה בחנוכה

ברכת שהחיינו

טומאה הותרה בציבור

נס פך השמן

חנוכת החשמונאים

"על הניסים" ומהות חג החנוכה

"מאי חנוכה? דתנו רבנן"

על טיבה של הקנאות

פריצת הגדרות ותיקונן

שיחות בבית המדרש נר ראשון