מוקצה מחמת גופו ומחמת מיאוס

  • הרב יוסף צבי רימון

download