מכה בפטיש (ט') - האם יש מקום להתיר הפרשת תרומות ומעשרות בשבת?

  • הרב ברוך גיגי