מלחמת מצור מול מלחמת מישור

  • הרב דוד נתיב

download