מנהגים #2, על המנהג להימנע ממלאכה קודם חצות היום בערב פסח

  • הרב ברוך וינטרוב

download