מעמדו של שלטון דמוקרטי נבחר בעיני ההלכה

  • הרב משה ליכטנשטיין

download