מעמד האיסור לאחר ביטול

  • הרב אלי טרגין

download