"מפני איבה ומפני דרכי שלום" - שיקולים מנחים בסוגיית היחס לנכרי

  • רבני ותלמידי הישיבה
 
דברי ראש הישיבה הרב יעקב מדן לזכרו של הרב נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל
אחרי מיטתו:

שר וגדול הלך היום, בשיבה טובה, לעולמו, אחד מעמודי התווך ומגדל אור המאיר למרחק רב בציונות הדתית התורנית. מוה"ר נ"א רבינוביץ ז"ל החל את דרכו התורנית בקנדה, ארה"ב ואנגליה ובמקביל התמחה גם במתמטיקה והרצה גם בתחום זה.

בתשמ"ג עלה ארצה, היה לראש ישיבת מעלה אדומים, והצעיד אותה בצעדי ענק אל הצמרת הלמדנית של ישיבות ההסדר.

אהבתי להתייעץ עמו ולחסות בצלו בתחומים רבים שעסק בהם בהעזה רבה וללא משוא פנים. אחד מן התחומים היה עמדתו העצמאית בנושא הגיור. הוא עמד בראש בית דין מאיר פנים שעודד גיור, ורבים באו אליו לאחר שלא תמיד מצאו את מקומם בבית הדין הרגיל של הרבנות. הוא עסק בעיקר בגיור קטנים.

הוא היה מן הרבנים הבולטים שעודדו עלייה להר הבית, וכך הנהיג גם בישיבתו. הוא עשה זאת לשיטתו במסלול מצומצם מן המקובל. בימים הקשים של שפיכות הדמים הקשה שהייתה בעיקר ביש"ע בעקבות הסכמי אוסלו, הוא היה מקור גדול של אור וחום לאנשי יש"ע הדוויים והכואבים ולאחרים.

חיבורו הגדול הוא 'יד פשוטה' על הרמב"ם, ובו הסברים, חלקם בלתי מוכרים, המבארים את הרמב"ם על בסיס דברי הרמב"ם ובנו בתשובותיהם השונות ובאגרותיהם ועל בסיס פירושי הר"ח ותשובות בלתי ידועות מהגאונים וגרסאות לא לגמרי מוכרות.

היה אדם נעים הליכות ודוגמה אישית בכל מעשיו. יהי זכרו ברוך.
 

מפני איבה ומפני דרכי שלום כשיקולים מנחים בסוגיית היחס לנכרי, מאת הרב נחום רבינוביץ. עם פטירתו של הרב רבינוביץ ז"ל, ראש ישיבת ברכת משה, אנו חוזרים ומשדרים שיעור זה היום.

השיעור הועבר בימי העיון השנתיים של ישיבת הר עציון בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית על שם ריבה קושיצקי ז"ל - חנוכה תשע"א


download
07/05/20