משל הברקים והסיבה לסתירות

  • הרב הלל רחמני

download