נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 01, איסורי עבודה זרה

  • הרב אביהוד שורץ

download