נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 04, הקפת פאת הראש

  • הרב אביהוד שורץ

download