נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 06, איסור כתובת קעקע

  • הרב אביהוד שורץ

download