נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 11, מצות כתיבת ספר תורה

  • הרב אביהוד שורץ

download