נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 12, מכירת ספר תורה והלכותיה

  • הרב אביהוד שורץ

download