נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 14, הגהת סת"ם - אנושית וממוחשבת, ומקומו של המחשב בבירור ההלכתי

  • הרב אביהוד שורץ

download