אבות דר' נתן
מרצה כותרת תקציר סידרה
אבי גוזלן 01 שיעור פתיחה מה הופך את מסכת אבות דר' נתן למסכת כל כך מגוונת ומרתקת? במה היא דומה ובמה שונה ממסכת אבות? בשיעור זה נדגים כמה מתכני המסכת וננסה לעמוד על אופייה המיוחד. אבות דר' נתן