אגדה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יונתן פיינטוך האם יש משמעות לקריאת סיפור בהקשרו? דעות שונות על סיפור אחד השיעור עוסק הסיפור על ר' יוסי הגלילי ובאשתו. אשתו של ר' יוסי הגלילי הייתה נוהגת להציק לו, ולכן הוא גרש אותה. לבסוף אותה אישה נזקקה לחסדי אחרים, ור' יוסי הגלילי פרנס אותה ואת בעלה השני. סיפור זה מובא בירושלמי ובבראשית רבה, והסיפור מואר באור אחר בכל אחד מההקשרים. בירושלמי הסיפור מדגים את העיקרון שלפיו אדם חס על כבוד גרושתו. במדרש, לעומת זאת, הסיפור מדגים את ה'גורל' שיש בזיווג - למרות מידותיו הטובות של ר' יוסי הגלילי הוא איננו זוכה באישה הדומה לו. אגדות הש"ס