אגדה מסכת סנהדרין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יונתן פיינטוך האיש שהעלה ליבו טינה, פרק ח' בסנהדרין- חלק א' בשיעורים הקודמים ראינו כיצד האגדה תורמת לסוגיה אשר בה היא ממוקמת. בשיעורים הבאים ננסה לראות האם האגדה יכולה לתרום גם בהקשרים רחבים יותר, כדוגמת פרק תלמודי שלם. בשיעור הנוכחי נעסוק בעיקר בניתוח אגדת האיש שהעלה ליבו טינה בפני עצמה. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך האיש שהעלה ליבו טינה, פרק ח' בסנהדרין- חלק ב' בשיעור הקודם ניתחנו את הסיפור על האיש שהעלה ליבו טינה המופיע בפרק ח' בסנהדרין, ועסקנו גם בהקשרו המיידי בסוגייה. בשיעור זה ננסה לבחון את הסיפור ביחס לפרק התלמודי השלם שבו הוא נמצא, פרק שמיני בסנהדרין- 'בן סורר ומורה'. אגדות הש"ס