אגדה מסכת סנהדרין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יונתן פיינטוך האיש שהעלה ליבו טינה, פרק ח' בסנהדרין- חלק א' בשיעורים הקודמים ראינו כיצד האגדה תורמת לסוגיה אשר בה היא ממוקמת. בשיעורים הבאים ננסה לראות האם האגדה יכולה לתרום גם בהקשרים רחבים יותר, כדוגמת פרק תלמודי שלם. בשיעור הנוכחי נעסוק בעיקר בניתוח אגדת האיש שהעלה ליבו טינה בפני עצמה. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך האיש שהעלה ליבו טינה, פרק ח' בסנהדרין- חלק ב' בשיעור הקודם ניתחנו את הסיפור על האיש שהעלה ליבו טינה המופיע בפרק ח' בסנהדרין, ועסקנו גם בהקשרו המיידי בסוגייה. בשיעור זה ננסה לבחון את הסיפור ביחס לפרק התלמודי השלם שבו הוא נמצא, פרק שמיני בסנהדרין- 'בן סורר ומורה'. אגדות הש"ס
הרב עזרא ביק אהרון הכהן קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק עוד מקורות לתחיית המתים מן התורה קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק תחיית המתים וידיעת העתיד קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק קמים ערומים או קמים בלבושיהם קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק המין והגבן קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק הסומא והנכה קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק עוברים קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק עולם הבא ותחיית המתים קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק שירה ותורה - הקשר בין שירה ותחיית המתים קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק כל המלמד תורה בעולם הזה זוכה ומלמד בעולם הבא קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק דעת קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק תורה, פת וברכה קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק נבוכדנאצר וחזקיהו קש"ת - אגדות פרק חלק