אגדה מסכת סנהדרין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יונתן פיינטוך האיש שהעלה ליבו טינה, פרק ח' בסנהדרין- חלק א' בשיעורים הקודמים ראינו כיצד האגדה תורמת לסוגיה אשר בה היא ממוקמת. בשיעורים הבאים ננסה לראות האם האגדה יכולה לתרום גם בהקשרים רחבים יותר, כדוגמת פרק תלמודי שלם. בשיעור הנוכחי נעסוק בעיקר בניתוח אגדת האיש שהעלה ליבו טינה בפני עצמה. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך האיש שהעלה ליבו טינה, פרק ח' בסנהדרין- חלק ב' בשיעור הקודם ניתחנו את הסיפור על האיש שהעלה ליבו טינה המופיע בפרק ח' בסנהדרין, ועסקנו גם בהקשרו המיידי בסוגייה. בשיעור זה ננסה לבחון את הסיפור ביחס לפרק התלמודי השלם שבו הוא נמצא, פרק שמיני בסנהדרין- 'בן סורר ומורה'. אגדות הש"ס
הרב עזרא ביק שיעור 01 - אהרון הכהן קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק שיעור 02 - עוד מקורות לתחיית המתים מן התורה קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק שיעור 03 - תחיית המתים וידיעת העתיד קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק שיעור 04 - קמים ערומים או קמים בלבושיהם קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק שיעור 05 - המין והגבן קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק שיעור 06 - הסומא והנכה קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק שיעור 07 - עוברים קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק שיעור 08 - עולם הבא ותחיית המתים קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק שיעור 09 - שירה ותורה - הקשר בין שירה ותחיית המתים קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק שיעור 10 - כל המלמד תורה בעולם הזה זוכה ומלמד בעולם הבא קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק שיעור 11 - דעת קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק שיעור 12 - תורה, פת וברכה קש"ת - אגדות פרק חלק
הרב עזרא ביק שיעור 13 - נבוכדנאצר וחזקיהו קש"ת - אגדות פרק חלק