אגדה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יונתן פיינטוך האם יש משמעות לקריאת סיפור בהקשרו? דעות שונות על סיפור אחד השיעור עוסק הסיפור על ר' יוסי הגלילי ובאשתו. אשתו של ר' יוסי הגלילי הייתה נוהגת להציק לו, ולכן הוא גרש אותה. לבסוף אותה אישה נזקקה לחסדי אחרים, ור' יוסי הגלילי פרנס אותה ואת בעלה השני. סיפור זה מובא בירושלמי ובבראשית רבה, והסיפור מואר באור אחר בכל אחד מההקשרים. בירושלמי הסיפור מדגים את העיקרון שלפיו אדם חס על כבוד גרושתו. במדרש, לעומת זאת, הסיפור מדגים את ה'גורל' שיש בזיווג - למרות מידותיו הטובות של ר' יוסי הגלילי הוא איננו זוכה באישה הדומה לו. אגדות הש"ס
הרב משה ליכטנשטיין אגדות חורבן אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין אספנינוס-המשך אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין בין בריונים לרבנים אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין האם ה גוזר והאדם מקיים אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין היחס בין הודאה לתפילה אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין היחס לפחד אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין המשך קמצא ובר קמצא אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין השפעת החלטות בשר ודם על שמיים אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין יום השואה אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין יום כיפור אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין לוחמנות מול מתינות אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין למה רבן יוחנן ביקש את יבנה אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין מאבק בין טבע לאנושיות אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין מהי שנאת חינם אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין מעמדו של לוט אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין מצות שופר בראש השנה אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין נס גלוי ונס נסתר אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין סוגי עושר וסוגי קנאות אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין על מגילת אסתר אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין מתי נברא העולם אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין איוב ואברהם אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין איוב מעולה בבל היה אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין מגילת אסתר אגדות ועוגיות
הרב משה ליכטנשטיין חוויתו הדתית החופשית של איוב אגדות ועוגיות

עמודים