אגדות התלמוד (סדרה א)
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יונתן פיינטוך סיפור ר' יוסי והחורבה - שיעור ליום ירושלים אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדת חוני המעגל במשנה ובמקורות מקבילים אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך סיפורי ר' טרפון והקציעות אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדות מצות הראיה, חגיגה ד' ע"ב - ה' ע"ב, חלק א אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדות מצות הראיה, חגיגה ד' ע"ב - ה' ע"ב, חלק ב אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך סיפור ר' ינאי ודיני ירושה אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך סיפור רבי ינאי ודיני ירושה, חלק ב' אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדות החורבן, חלק א' אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדות החורבן, חלק ב' אגדות התלמוד
הרב יונתן פיינטוך אגדות גאולה ומשיח אגדות התלמוד
הרב עזרא ביק אשרי אגדתות בברכות
הרב עזרא ביק שנים מקרא ואחד תרגום אגדתות בברכות
הרב יעקב מדן אם למקרא ואם למסורת בסיפור מעשה בראשית שבועות
הרב יעקב מדן מדרשי אגדה- התחלה שבועות
הרב יעקב מדן מזיקין שבועות
הרב יעקב מדן אל תירא... אל שבועות
הרב יעקב מדן התחלת דרשות ספציפיות שבועות
הרב יעקב מדן פירוט סוגי תושבע חלק ב שבועות
הרב יעקב מדן פתיחה למדרשי חזל- חלק א שבועות

עמודים