אסתר
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 26 - גבורת המלך וגדולת מרדכי 19 - שיעורים במגילת אסתר
הרב משה ליכטנשטיין מגילת אסתר והדילמה החינוכית במה זכתה אסתר, שהמגילה נקראת על שמה? לכאורה מתאים יותר היה לקרוא למגילה 'מגילת מרדכי', שהרי הוא הפועל המרכזי במגילה. נברר נקודה זו, ונראה מה התהליך שעברה אסתר, ומה התרומה הייחודית שדווקא היא יכולה הייתה לתרום לנס ההצלה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב דוד הנשקה פורים - מגילת אסתר - תחפושת ספרותית מדוע אנו חוגגים את הצלתנו מיד המן, והלא בסוף המגילה נותרנו עבדים לאחשוורוש? לשם מה מאריכה המגילה בתחילתה ובסופה בתיאור משתה אחשוורוש ומלכותו על איי הים? מה פשר דברי חז"ל, "עד דלא ידע בין ארור המן לבין ברוך מרדכי"?

עמודים