בין המצרים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני על פי הרמב`ם כל המלחמות הן מלחמות המבוססות על דת. על כן, כאשר בוחנים את מצבינו כיום ברור כי סלע מחלוקת העיקרי במלחמת הערבים כנגדינו היא הר הבית. על כן, עלינו לאחוז בהר הבית מסיבות לאומיות וחינוכיות. אחזקה בהר הבית שומרת על זהותינו היהודית ועל תודעתנו ההיסטורית. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה שביב תשעה באב - אסוף אסיפם - פורענות ופתח תקווה העיסוק בקרבן הפסח של הבית השלישי לפני חג הפסח מלמד שמטרת פרשת החודש היא הכנה מחשבתית לחג הגאולה. המסר העיקרי הוא לא להתייאש גם אם המצב קשה, וגם אם נראה שהגאולה איטית ביותר. שיעורים על ההפטרות
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק 22: על הצר הצורר אתכם
הרב אהרן ליכטנשטיין והאכלתיך נחלת יעקב אביך י"ז בתמוז, יום פריצת חומות ירושלים, עולה לתודעתנו במיוחד כאשר מנהלים משא ומתן מדיני לויתור על חלקים מארץ ישראל, ואפילו על ירושלים. ויתור כזה מעורר טרגדיה כפולה - לאומית ואישית, ודורש מאיתנו לשמור על האידיאל של שלמות הארץ גם אם נאלץ לוותר על חלקים ממנה. דווקא ביום של תענית, שומה עלינו להתחזק בתפילה לקב"ה.
הרב יהודה עמיטל אף על פי שמיצר לי ומימר לי מהו היחס בין תשעה באב לשואה? מה פוגע בתודעת השואה הדתית? אילו עוד תופעות מתפרשות כהתעלמות מהשואה? על מה יכולה היתה להתבסס עבודת ה' לפני השואה, ועל מה היא יכולה להתבסס היום - לאחר השואה?
הרב יובל שרלו "האבכה בחודש החמישי" השאלה הנשאלת בדרך כלל על ידי כולנו היא: לשם מה אנו צריכים את בית המקדש? הראיה היא שאנו מסתדרים היטב בלעדיו. מטרת פרק זה היא לשנות את השאלה לשאלה הפוכה: מה יש לנו בלעדיו?
הרב יהודה שביב מאבל לנחמה
הרב שמעון קליין מדוע שתקו החכמים? 'על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים'. נבקש להבין מי הוא 'ההוא גברא' שהחכמים יושבים בסעודתו, ומה פשר האנונימיות שלו? מה מקור השנאה העזה שלו לבר קמצא? מאיפה צמח איש כמו בר קמצא שבלי למצמץ זימן את חילות רומא אל ירושלים? בעקבות התשובות לשאלות אלו, נבקש מענה לשאלה: מדוע שתקו נוכח העוולה שנעשתה לבר קמצא? הצעה לקריאה באגדות החורבן.
הרב יעקב מדן אם היה איוב, ומתי "איוב – בין חושך לאור" הוא מסע סוחף אל המערבולות והגלים שפגש מחבר הספר הרב יעקב מדן במהלך עשרות שנות הוראת התנ"ך. הוא מביט לתוך עולמו של איוב בעיון המשלב את ספרות חז"ל עם עיוני מקרא שהתחדשו בדורנו, תוך שהוא מסתמך עם הריאליה המקראית. הספר לא נמנע מלשוחח ישירות עם החברה הישראלית, שרבים בה יוכלו למצוא בספר דיונים הרלוונטיים לעולמם. פרק לטעימה.
הרב יהודה עמיטל הגאולה
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק 23: האבכה בחודש החמישי
הרב יצחק בן-דוד לימוד תורה בתשעה באב
הרב שמואל דוד 10: על חובת התעניות בזמן הזה
הרב שמואל דוד 11: שמיעת שירים מרדיו או מקלטת בימי בין המצרים

עמודים