בין המצרים
מרצה כותרת תקציר סידרה
בנימין פרנקל זכור את אשר עשה צר 774/(אב)/קינות ט באב/(אב)-קינות ט באב-זכור את אשר עשה צר קינות ט' באב
הרב משה ליכטנשטיין ואת נוי חטאתי השמימה 5774/(אב)/קינות ט באב/(אב)-קינות ט באב-10-הרמל-ואת נוי חטאתי השמימה קינות ט' באב
הרב משה ליכטנשטיין מי יתן ראשי מים 5774/(אב)/קינות ט באב/(אב)-קינות ט באב-11-הרמל-מי יתן ראשי מים קינות ט' באב
הרב משה ליכטנשטיין אז בהלוך ירמיהו אל קברי אבות 5774/(אב)/קינות ט באב/(אב)-קינות ט באב-12-הרמל-אז בהלוך ירמיהו אל קברי אבות קינות ט' באב
הרב משה ליכטנשטיין אז במלאת ספק יפה כחרצה 5774/(אב)/קינות ט באב/(אב)-קינות ט באב-13-הרמל-אז במלאת ספק יפה כחרצה קינות ט' באב
הרב משה ליכטנשטיין יום אכפי הכבדתי 5774/(אב)/קינות ט באב/(אב)-קינות ט באב-14-הרמל-יום אכפי הכבדתי קינות ט' באב
הרב משה ליכטנשטיין שאלי שרופה באש 5774/(אב)/קינות ט באב/(אב)-קינות ט באב-15-הרמל-שאלי שרופה באש קינות ט' באב
הרב משה ליכטנשטיין איכה אצת באפך 5774/(אב)/קינות ט באב/(אב)-קינות ט באב-2-הרמל-איכה אצת באפך קינות ט' באב
הרב משה ליכטנשטיין אאדה עד חוג שמים 5774/(אב)/קינות ט באב/(אב)-קינות ט באב-3-הרמל-אאדה עד חוג שמים קינות ט' באב
הרב משה ליכטנשטיין איכה ישבה חבצלת השרון 5774/(אב)/קינות ט באב/(אב)-קינות ט באב-4-הרמל-איכה ישבה חבצלת השרון קינות ט' באב
הרב משה ליכטנשטיין ובכן ויקונן ירמיהו 5774/(אב)/קינות ט באב/(אב)-קינות ט באב-5-הרמל-ובכן ויקונן ירמיהו קינות ט' באב
הרב משה ליכטנשטיין אהלי אשר תאבת 5774/(אב)/קינות ט באב/(אב)-קינות ט באב-6-הרמל-אהלי אשר תאבת קינות ט' באב
הרב משה ליכטנשטיין איכה את אשר כבר עשוהו 5774/(אב)/קינות ט באב/(אב)-קינות ט באב-7-הרמל-איכה את אשר כבר עשוהו קינות ט' באב
הרב משה ליכטנשטיין אם תאכלנה נשים 5774/(אב)/קינות ט באב/(אב)-קינות ט באב-8-הרמל-אם תאכלנה נשים קינות ט' באב
הרב משה ליכטנשטיין החרישו ממני ואדברה 5774/(אב)/קינות ט באב/(אב)-קינות ט באב-9-הרמל-החרישו ממני ואדברה קינות ט' באב
הרב משה ליכטנשטיין פתיחה לקנות+שבת סורו מני 5774/(אב)/קינות ט באב/(אב)-קינות ט באב-1-הרמל-פתיחה לקנות+שבת סורו מני קינות ט' באב
הרב ברוך גיגי מוזיקה בימי בין המצרים קש"ת - הלכות שבת
הרב בנימין תבורי אבלות ישנה ואבלות חדשה בהלכה, מכונה האבלות על חורבן הבית כאבלות ישנה, ואילו אבלות על פטירתו של קרוב קרויה אבלות חדשה. בשיעור זה ננסה לבחון את ההבדלים הרעיוניים וההלכתיים בין שני סוגי האבלות הללו. בנוסף, נבחן האם יש מקום להקביל בין הזמנים המוכרים לנו במסגרת הלכות ימי בין המצרים - שלושת השבועות, תשעת הימים ותשעה באב - לבין ימי השבעה, השלושים וי`ב חודש, והאם ישנן נפקא מינות הלכתיות להשוואות הללו. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי אופיו של תשעה באב קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי ערב תשעה באב ומוצאי תשעה באב קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי שבוע שחל בו תשעה באב קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי שלושת השבועות קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי ארבע תעניות קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי תוספת תשעה באב ויום הכיפורים קש"ת - מועדי השנה
הרב ברוך גיגי צום תשעה באב בשיעור זה נדון ביסוד איסור אכילת בשר ושתיית יין בסעודה המפסקת. נפתח בשאלה האם איסור זה נובע מסוג של אנינות הקודמת לאבילות, או שמא מדובר באיסור הכללי הנוגע לזיכרון המקדש. מתוך דיון זה נעסוק אף בשאלת שתיית היין בתשעה באב עצמו (לחולה וכדו'), האם אכן ישנו איסור כזה בנוסף לדין הצום הכללי. בסוף הדברים נעלה הצעה מחודשת הקושרת את הסעודה המפסקת לצביונו של יום תשעה באב. קש"ת - ענייני מועדים

עמודים