בראשית
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק דמותו של חנוך בפרשות הפתיחה של ספר בראשית מתוארות ארבע דמויות משמעותיות: אדם, חנוך,נח ואברהם. כיצד משתלבת דמותו של חנוך ברביעיה זו? האם חנוך היה צדיק גמור או שמא דמותו אינה מושלמת? בשיעור זה ננסה לבנות מהלך מסודר באשר להדרגתיות שיש בין ארבע הדמויות הללו, בעיקר ביחס שבין עבודת ה' לבין המעורבות בעולם של הצדיק. קש"ת - פרשת השבוע
הרב יעקב מדן נבואת שובה ישראל - הושע תוכנית תנך
הרב משה ליכטנשטיין תשובה בספר הושע תוכנית תנך
הרב נריה קליין הושע תוכנית תנך
הרב עוזי פרידליך רבקה בבאר

עמודים