גמרא אגדה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יונתן פיינטוך האם יש משמעות לקריאת סיפור בהקשרו? דעות שונות על סיפור אחד השיעור עוסק הסיפור על ר' יוסי הגלילי ובאשתו. אשתו של ר' יוסי הגלילי הייתה נוהגת להציק לו, ולכן הוא גרש אותה. לבסוף אותה אישה נזקקה לחסדי אחרים, ור' יוסי הגלילי פרנס אותה ואת בעלה השני. סיפור זה מובא בירושלמי ובבראשית רבה, והסיפור מואר באור אחר בכל אחד מההקשרים. בירושלמי הסיפור מדגים את העיקרון שלפיו אדם חס על כבוד גרושתו. במדרש, לעומת זאת, הסיפור מדגים את ה'גורל' שיש בזיווג - למרות מידותיו הטובות של ר' יוסי הגלילי הוא איננו זוכה באישה הדומה לו. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 20 - אגדת נחוניא חופר שיחין, חלק א השיעור נעסוק באגדת נחוניא חופר שיחין ממסכת בבא קמא. מעבר לסיפור, האגדה עוסקת בשאלות עקרוניות לגבי שכר ועונש ועולם הגמול. נבחן את הסיפור ביחס למקבילתו בירושלמי, וכן את שאר התכנים המצויים בו. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 22- דין הסיקול וסיפור המסקל על ידי לימוד סיפור המסקל, נחתום את העיסוק בחלק האגדי של סוגיית נזקי בור. העיסוק באגדות אלו בשני השיעורים האחרונים, נסוב סביב אגדת נחוניא חופר בורות שיחין. בשיעור זה ננתח את סיפור המסקל, נשווה אותו למקבילתו בתוספתא, ולאחר מכן נעמוד על הזיקות בינו לבין הסוגיה. בסוף השיעור ננסה ליצור מארג שלם מסך האגדות בסוגיית נזקי בור, והקשרן לסוגיה. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 25 – אגדות מסכת פסחים, פרקים א- ג לקראת חג הפסח נעסוק בשני השיעורים הקרובים באגדות ממסכת פסחים. בשיעור זה נבחן את החלוקה במסכת, ונתמקד ביחידה הפותחת את המסכת העוסקת בחמץ, ובאגדות השזורות בה. אגדות הש"ס