דברים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט הנאום הראשון בספר דברים (פרקים א'-ג'): 'המבוא ההיסטורי' 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן שרי אלפים – על חזרה, הרגעה ותוכחה 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק חטא המרגלים, חטא העם ועונשו של משה מי אשם בחטא המרגלים: המרגלים? העם? שמא משה רבנו? בשיעור נעמוד על האפשרויות השונות העולות משני התיאורים שיש בתורה לחטא זה. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן וְדֶרֶךְ חַיִּים תּוֹכְחוֹת מוּסָר בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי לא תגורו מפני איש המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן שבת חזון- "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" חסידות לפרשת שבוע
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת דברים ספר דברים מכונה על ידי חז`ל כספרו של משה. מה משמעותו של ביטוי זה? המהר`ל מפתח כמה כיוונים בהסבר דברי חז`ל, העיקרון המנחה בדבריו הינו ייחודו של ספר דברים כספר המייצג את המפגש שבין נותן התורה לבין מקבלי התורה, בניגוד לשאר החומשים שמייצגים את נקודת המבט האלוקית. עיקרון זה בא לידי ביטוי בכמה פרשיות שנשנו בספר דברים. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין פרשת דברים קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק בין דור יוצאי מצרים לדור הכניסה לארץ ספר דברים נפתח בנאום ההיסטורי של משה רבנו, בו הוא מתאר את קורותיהם של דור יוצאי מצרים לעומת דור הכניסה לארץ. עיון בפרקים הראשונים של פרשתנו מלמד כי ההבדל המרכזי בין הדורות - הבדל שהוביל לכשלון הדור הראשון ולהצלחת דור הבנים - הינו תכונת השמיעה בקול ה' במצבים משתנים. דור יוצאי מצרים נפל בנקודה זו, ואילו דור הבנים נשאר נאמן לצו ה'. קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת דברים מנהיגות בני ישראל במדבר קש"ת - פרשת השבוע
הרב רמי ינאי הנאום ההיסטורי פרשת דברים מוקדשת לנאומו של משה רבינו, העוסק בסקירה היסטורית של קורות עם ישראל במדבר. בעיון זה ננסה לעמוד על היסוד המרכזי של הנאום ההיסטורי, והוא הטמעת הרעיון כי קיומו של עם ישראל תלוי אך ורק בציות לדבר ה'. עיקרון זה בא לידי ביטוי הן בחטאי המרגלים והמעפילים, והן בציווי על הימנעות ממלחמה בעמי אדום, מואב ועמון ובציווי על כיבוש סיחון ועוג. קש"ת - פרשת השבוע
הרב יהודה עמיטל בינו שנות דר ודר משה מבאר את התורה ב-70 לשון. כל לשון מתאימה לדור אחר כי התורה אינה מנותקת מהמציאות. לא ניתן ללמוד את התורה בבית מדרש שאינו מתמודד עם החוץ. בכל דור קמים איומים חדשים ליהדות ובכל דור עלינו להתמודד עם האתגרים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל בינו שנות דור ודור דלתות בית המדרש צריכות להיות פתוחות הן כלפי אלו המעונינים להכנס וכן שהלימוד הנלמד בבית המדרש יצא לרחוב. יש להקפיד שדברי התורה הנאמרים בבית המדרש יוכלו לצאת החוצה והליות מובנים על ידי כלל הציבור על מנת שגם מי שאינו תלמיד חכם יוכל ללמוד. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב משה ליכטנשטיין מקצת דיני ימי בין המיצרים כמעט ואין מקורות לשלושת השבועות. הגרי`ד קישר בין ימים אלו למנהגי אבילות. אך קשר זה אינו מוחלט, ורצוף קשיים. מטרת המנהגים הללו הן לוודא כי אנו איננו שוכחים את אשר קרה וחשים אבל אמיתי על החורבן. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יהודה עמיטל בינו שנות דור ודור משה מעביר את התורה ב-70 לשונות. על ידי מעשה זה הוא אומר לבני ישראל כי התורה נכונה בכל דור ודור ויש לה יכולות להתמודד עם כל סוג של תרבות אשר תנסה להשפיע עליה. היא מתאמינה עצמה לכל דור. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף