ד"ת קצרים: ה"בעל שם טוב" על התורה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת כי תצא - על קן ציפור יגיעו רחמיך הבעש`ט, כמו הרמב`ם חשב שמותר לנו להתפלל לקב`ה ולבקש ממנו שירחם עלינו כשם שריחם על הציפור במצוַת שילוח הקן. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת כי תבוא - הפותח שער לדופקי בתשובה יש שתי דלתות של תשובה, שדרכן נכנסים אל הקודש. חודש אלול מיוחד בכך שכל התפילות שלא התקבלו במשך כל השנה - מתקבלות בו. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשיות ניצבים-וילך - לא נפלאת היא ממך יש שתי דלתות של תשובה, שדרכן נכנסים אל הקודש. חודש אלול מיוחד בכך שכל התפילות שלא התקבלו במשך כל השנה - מתקבלות בו. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי ראש השנה - אין לנו על מי לסמוך יש שתי דלתות של תשובה, שדרכן נכנסים אל הקודש. חודש אלול מיוחד בכך שכל התפילות שלא התקבלו במשך כל השנה - מתקבלות בו. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי יום הכיפורים - לבקש משם, בהיותו קרוב יש שתי דלתות של תשובה, שדרכן נכנסים אל הקודש. חודש אלול מיוחד בכך שכל התפילות שלא התקבלו במשך כל השנה - מתקבלות בו. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת נח - צוהר תעשה לתיבה כיצד מתפללים? מהי התפילה? מהי התפילה הנשגבה, וכיצד נוכל לכוון יותר בתפילה?
הרב דניאל סרי-לוי פרשת לך-לך - בין אברהם לבלעם המשנה באבות מבחינה בין תלמידיו של אברהם אבינו לבין תלמידיו של בלעם הרשע. האם ההבדל בין תלמידי אברהם לבין תלמידי בלעם אכן נעוץ במידותיהם השונות? אולי לכולם אותם מידות, וכל אחד משתמש בהם באופן שונה?
הרב דניאל סרי-לוי פרשת וירא - השמחה שהלכה לאיבוד `את יצחק והעלהו לעולה` - כי ע`י השמחה והצחוק לשם שמיים, מעלה כל ימי הצחוק של הבחרות גם כן למעלה`. מהי שמחה חיובית ומהי שמחה שלילית?
הרב דניאל סרי-לוי פרשת חיי-שרה - `ואבוא היום אל העין` וגו' לעיתים, פשט הכתוב מסנוור אותנו, ואיננו שמים לב לרבדים נוספים הקיימים בכתוב: לדרש, לרמז ולסוד. בשיחתו של אליעזר - `שיחתם של עבדי אבות` - רמוזים סודות גדולים שאינם נמצאים אפילו בחשובי החידושים של הבנים.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת תולדות - יתן ויחזור ויתן צדיק אמיתי הוא זה שמעביר לעולם כולו את השפע האלוקי, כאשר לו עצמו - די לו בקב חרובים מערב שבת לערב שבת.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויצא - `ויאהב יעקב את רחל` מה יעשה אדם שנופלת בלבו אהבה רעה? כיצד יכול אדם לפעול בלבו התרגשות והתפעלות מדברים שבקדושה? לפעמים המלך מזמין את האדם לבירור. רק טפש ינסה לרצות את השליח, במקום לרוץ למלך ולרצות אותו באופן ישיר.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת וישלח - בין יראה ליראת ה' מהי היראה הראויה? מה היחס בין הפחד שפוחד האדם מזאבים או מאויבים לבין היראה שעליו לירוא מהקב`ה?
הרב דניאל סרי-לוי פרשת וישב - `ארץ מגורי אביו` ה`תולדות יעקב יוסף`, תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, גזר את שם ספרו הגדול מפסוקי הפתיחה של פרשתנו. בשתי דרשות על פסוקים אלו, הוא מציע לנו - החיים בצל הטרור והאנטישמיות - כיצד לכלכל את צעדנו.

עמודים