ד"ת קצרים: ה"בעל שם טוב" על התורה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת כי תצא - על קן ציפור יגיעו רחמיך הבעש`ט, כמו הרמב`ם חשב שמותר לנו להתפלל לקב`ה ולבקש ממנו שירחם עלינו כשם שריחם על הציפור במצוַת שילוח הקן. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת כי תבוא - הפותח שער לדופקי בתשובה יש שתי דלתות של תשובה, שדרכן נכנסים אל הקודש. חודש אלול מיוחד בכך שכל התפילות שלא התקבלו במשך כל השנה - מתקבלות בו. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשיות ניצבים-וילך - לא נפלאת היא ממך יש שתי דלתות של תשובה, שדרכן נכנסים אל הקודש. חודש אלול מיוחד בכך שכל התפילות שלא התקבלו במשך כל השנה - מתקבלות בו. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי ראש השנה - אין לנו על מי לסמוך יש שתי דלתות של תשובה, שדרכן נכנסים אל הקודש. חודש אלול מיוחד בכך שכל התפילות שלא התקבלו במשך כל השנה - מתקבלות בו. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי יום הכיפורים - לבקש משם, בהיותו קרוב יש שתי דלתות של תשובה, שדרכן נכנסים אל הקודש. חודש אלול מיוחד בכך שכל התפילות שלא התקבלו במשך כל השנה - מתקבלות בו. ה`בעל שם טוב` על התורה

עמודים