ד"ת קצרים: ה"שפת אמת" על התורה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עדיאל זימרן שמיני עצרת - הבריאה הא-לוקית והבריאה האנושית ה`שפת אמת` על התורה

עמודים