ד"ת קצרים: נושאים בהגותו של הראי"ה קוק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אודי סט חידושי תורה כיצד יכול האדם לחדש דבר בתורה? הלוא האדם צריך שהתורה תשפיע על אישיותו, ולא להכניס מאישיותו לתוך התורה! נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט פרה אדומה כיצד מטהרת הפרה האדומה את טומאת המת? הראי`ה מסביר שבפרה האדומה יש כוח לכפר על החטאים הקדמונים: על חטא האדם שאכל מעץ הדעת, ועל חטא הארץ שהצמיחה עצים שטעמם וטעם פריים שונה. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט ערך האחדות והשלום יש השואפים לאחדות מסיבות דתיות-מוסריות, ויש השואפים לאחדות מסיבות תועלתניות. מהו ההבדל בין שני סוגי אנשים אלו? מדוע `כל הנותן שלום לחבירו קודם התפילה - כאילו עשאו במה`? נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט חיים של תורה האם התורה היא אוסף מצוות ספציפיות, או שיש לה מסרים וערכים כלליים, מעבר למצוות ולאיסורים שבה? הראי`ה, בפירושו על הגמרא העוסקת באנשים הבונים בית כנסת ואינם באים לתוכו, נוקט עמדה חד-משמעית בשאלה זו. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט תפקיד עם ישראל בגלות הרב קוק בפירושו על המשנה הראשונה של מסכת ברכות, מבאר את הקשר שבין אכילת הכוהנים בתרומה לבין קריאת שמע של ערבית. לדבריו, למרות שתפקיד עם ישראל הוא להפיץ את התורה והאמונה בקרב הגויים, ישנן תקופות שבהן עליו דווקא להתכנס אל תוך עצמו, ולהשקיע בחיזוק עצמי כדי שיוכל אחר כך להפיץ את האמונה בצורה טובה יותר. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט סייג לתורה מדוע קבעו חז`ל סייגים לתורה? מדוע לא התירו לנו לעשות את כל הדברים המותרים לנו מדאורייתא? האם ראוי שאנו נוסיף סייגים על הסייגים שקבעו חז`ל? נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט מחלת החטא המקרא משווה בין החטא לבין מחלה, ובין התשובה לבין התרפאות מהמחלה. כמו בתהליך הרפואה, כדי לשוב בתשובה עלינו להבין מהם תוצאותיו של החטא: ריחוק בינינו לבין העולם ובינינו לבין הקב`ה. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט תשובה לתשובה כיצד עלינו לתפוס את מושג התשובה? לדברי הראי`ה, כדי שתשובתנו תישא פרי, עלינו לסגל לעצמנו תפיסה רחבה יותר של מושג התשובה. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט התשובה הכללית מעבר לתשובה הפרטית שעורך כל אחד, חידש הראי`ה שיש מקום גם לתשובה כללית, של המציאות למצבה האידיאלי. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט תשובה לאומית חשבון נפש לאומי בעקבות ההתנתקות: יש למצוא נקודות מפגש רוחניות אמוניות כדי לבסס עליהם אתצאחדותה של האומה נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט חשבון נפש מהי חשיבתו של חשבון הנפש בתהליך התשובה? מדוע חייב האדם לעשות את חשבון נפשו בעצמו, למרות ש`אין אדם רואה נגעי עצמו`? נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט דמותו של נח מה הייתה רמתו הרוחנית של נח? מה מסמלת המחלוקת על צדיקותו? נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט טבע האדם: טוב או רע? האם `יצר לב האדם רע מנעוריו`, או שמא `האלוקים עשה את האדם ישר`? הרב קוק קובע שהנשמה נבראה ישרה, ולכן טבעה הוא להתטהר ולהתקדש, אך כאשר היא מורכבת עם הגוף - נטייתו הטבעית של האדם היא לעשות רע. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט עקידת יצחק כיצד הרגיש אברהם בערב שלפני העקידה? האם התייסר, או הקריב את בנו בשמחה? מהו המסר שניתן ללמוד מעקדת יצחק? נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט הצימאון לקרבת אלוקים מדוע צמא האדם לקרבת אלוקים? כיצד ייתכן שישנם אנשים שאינם מעוניינים בקרבתו ית'? כיצד ניתן לחוש בצימאון לקרבת הקב`ה? נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט התגלות האלוקים בעולם כיצד יכול האדם להגיע לקרבת אלוקים? לדעת הראי`ה, הדרך לקרבת אלוקים עוברת דרך ההכרה שהקב`ה מתגלה בכל חפץ, ויהא גשמי ככל שיהא. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט נבואה וחכמה הנבואה והחכמה - שתיהן נלחמו בעבודה הזרה של ימי הבית הראשון. מהו ההבדל ביניהן? האמנם `חכם עדיף מנביא`? אחרי הפסקת הנבואה, לימוד התורה אמור לשלב את יתרונות הנבואה עם יתרונות החכמה, מעין נבואתו של משה רבנו. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט היחס לחילוניים מקום חשוב בתפיסתו של הראי`ה תופסת שאלת היחס לחילוניים. נשמות החילונים הן נשמות גדולות, המבקשות תשובות גדולות לשאלות. התנגדותם לדת נובעת מהתנגדותם למחזיקי הדת, הנותנים תשובות קטנות לשאלותיהם. הראי`ה מסביר שלחילוניים מקום חשוב - בראייה היסטוריוסופית נרחבת - בדרך לגאולה. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט ישראל והעמים מה צריך להיות היחס בין ישראל לעמים? האם יש להתרחק מהם, בחינת `עם לבדד ישכון`, ולהיזהר מהשפעות לא-רצויות, או שמא יש דווקא ליצור קשרים בינינו לבין האומות כדי להשפיע עליהם ולקדם את החזון האוניברסלי של אחרית הימים? נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט משמעות נס פך השמן גם כשהיוונים הצליחו לטמא את כל בית המקדש, נותר פך קטן של שמן טהור. גם יהודי שהתרחק לחלוטין מאביו שבשמיים - יכול לחדש את הקשר אתו, אם רק שמר על הרגשת שייכותו לעם ישראל. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט יוסף הצדיק - מאחד הניגודים גם כשהיוונים הצליחו לטמא את כל בית המקדש, נותר פך קטן של שמן טהור. גם יהודי שהתרחק לחלוטין מאביו שבשמיים - יכול לחדש את הקשר אתו, אם רק שמר על הרגשת שייכותו לעם ישראל. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט הציפייה לבניין המקדש מדוע אנו מייחדים מקום כל-כך חשוב בתפילותנו לבניין המקדש? מהי חשיבותן של התקווה והציפייה לבניינו המחודש? נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט ארץ ישראל ועם ישראל האם הקשר בין עם ישראל לארצו מבוסס רק על השורשים ההיסטוריים? הראי`ה מרחיב לתאר את הקשר הדו-סתרי שבין העם לארצו: ארץ ישראל מואסת בעמים אחרים היושבים בה, ועם ישראל אינו יכול לממש את הפוטנציאל הטבוע בו אלא בארץ ישראל. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט חגי תשרי בחגי תשרי, מודגש הפן האוניברסלי של האמונה הטבעית, המשותף לנו ולאומות העולם. אמנם, גם פן זה מושפע מהאמונה היהודית הייחודית, ולכן חודש תשרי מסתיים בחג לאומי יהודי - שמיני עצרת ושמחת תורה. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב איתיאל גולד חיי הנישואין מהו תפקידם של הנישואין? הראי`ה כותב שסוד האושר בחיי הנישואין הוא ההכרה בהרמוניה שבמציאות, על אף הראייה החיצונית המדגישה דווקא את המפריד והמחלק בין שני בני הזוג. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק

עמודים