ד"ת קצרים: נושאים בהגותו של הראי"ה קוק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב איתיאל גולד הציפייה לישועה הדעה המקובלת רואה ניגוד בין התפיסה הדתית, המאמינה בירידת הדורות, לבין התפיסה המודרנית, הטוענת שהעולם הולך ומתעלה. הראי`ה קוק נקט בשילוב בין שתי התפיסות האלו, הבא לידי ביטוי בדבריו על תורת האבולוציה, בראייתו את תקופת הגאולה ובדבריו על הציפייה לישועה. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק

עמודים