ד"ת קצרים: עיון בחושן משפט
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני עד אחד נאמן באיסורין - דין `איתחזק איסורא` ו`בידו` הגמרא בבבא-מציעא כותבת שאם פועל ומעביד סיכמו ביניהם על עבודה, ואחד מהם חזר בו לפני תחילת העבודה - `אין להם זה על זה אלא תרעומת`, שכן הסיכום בעל-פה אינו מחייב דבר. מה פירושה של `תרעומת` זו? האם יש לה משמעות הלכתית? האם הפועל נחשב ל'פועל' מרגע הסיכום בעל-פה, או רק מרגע התחלת העבודה? עיון בחושן-משפט
הרב שמואל שמעוני הגוזל חפץ ועלה ערכו הגוזל חפץ ועלה ערכו עיון בחושן-משפט

עמודים