ד"ת קצרים: עיון ב'נפש החיים'
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה כהן כוחות הטומאה הרע והמתקתם אין לכוחות הרע כוחות משל עצמם אלא יונקים הם מהקב`ה וכשמאמין באחדות ה' נוטל מהם את כוחם יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן בין נבואת משה לנבואת האבות הבחנה בין נבואת משה לשל האבות היא כהבחנה בין שם הוי`ה לשם אלוקים יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן שמע ישראל ובשכמל"ו ביאור ההבדל שבין הפסוק שמע ישראל המבטא יחוד עליון לפסוק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד המבטא יחוד תחתון. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן יחסה של תנועת המוסר לנפש הצגת שיטות החוקרים בשאלה האם תנועת המוסר היא המשך דרכו של נפש החיים או לא. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן יחסה של תנועת המוסר קוים לשיטתם של שתי התנועות ועריכת השוואה בין השווה והשונה שביניהם. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן מעלת לימוד תורה שלא לשמה תורה באשר היא קירבה לה' גם היא שלא לשמה. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן טוב מעשה בלא כוונה מכוונה בלא מעשה מחלוקת נפש החיים ובעל התניא ביחס שבין הכוונה למעשה. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן עבירה לשמה עבירה לשמה האם יש לה מקום גם בעולמינו או רק קודם מתן תורה יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן יראת שמים ולא יראת בשר ודם, האמנם? יראת שמים מעונש או מאדם היא הכנה ליראת הרוממות ואין לזלזל בה. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן לימוד תורה ויראת שמים האיזון הנכון בין יראת שמים לתלמוד תורה ביסוד המחלוקת בין ר' חיים מוולוז'ין למגיד ממזטריש. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן מהי תורה לשמה? לימוד תורה לשמה (א)- הצגת העמד החסידית של דביקות בה' והבעיתיות שבה. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן מהי תורה לשמה? לימוד תורה לשמה (ב)- הצגת שיטתו של ר' חיים מוולוז'ין וביאורה יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן היחס בין השער הרביעי לשערים הקודמים היחס בין הפרק הרביעי לפרקים הקודמים- הצגת שתי שיטות בהבנת תורה לשמה לפי ר' חיים ולאור כך ניתוח היחס בין פרקי הספר. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן איך משלבים בין מוסר לתורה לימוד המוסר מזכך את האדם כדי להפוך אותו להיות כלי מחזיק את התורה הקדושה ומושך שפע רוחני מלמעלה. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן דביקות בה' או בתורה בעת הלימוד יש להפנים את העובדה שהדביקות בתורה איננה בעלת ערך נמוך מהדביקות בקב`ה באופנים אחרים. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן חידוש בתורה בורא עולם החידוש בתורה הינו בעל ערך מאוד משמעותי כיון שהוא מרומם ומשמח את המלך שכך מפארים את כתרו ומתוך כך זוכים לשפע של ברכה. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן לימוד תורה כהצלה מכל צרה התורה היא התשתית הרוחנית לכל המציאות החומרית וככל שהיא שלימה ומפוארה כן המציאות הפיסית באה לידי גילוי. תיקון השורש הרוחני באמצעותה יביא מזור לכל פגע רע. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן התורה כמפתח לעולם הבא באמצעות לימוד התורה מתאחד האדם עם הקב`ה וממילא ניצל מחרב הביקורת של יום הדין. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן התורה כחירות מן המוות באמצעות לימוד התורה זוכה האדם לחיים של נצח ובכך הוא מתעלה מהשגת ידו של מלאך המוות. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן תלמיד חכם גוזר והקב"ה מקיים תלמיד חכם גוזר והקב`ה מקיים- כוח התורה כפעולה במציאות הפיזית מכוח שקדמה לעולם וכוללת את שמותיו של הקב`ה. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן חכם עדיף מנביא חכם עדיף מנביא שכן הוא אינו רק צינור אלא פועל בעיצוב ובנין התורה. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן עזיבת התורה כעזיבת החיים עזיבת התורה מהווה עזיבת מקור מיים חיים וביכורו של מקור נאלח כתחליף לו. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן חשיבות הלימוד של כל אחד ובכל רגע תורתו של כל לומד חשובה לעין ערוך כיון שהיא מקיימת את כל העולם ובלעדיה חוזר העולם לתוהו ובוהו יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן קדושת התורה ועבודת התפילה התורה יסודה בחיי הנצח ובשורש הרוחני והקדום של העולם שממנו הושתתה כל המציאות ואילו התפילה עוסקת בחיי שעה ובעניני העולם הזה. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן רמ"ח איברים רוחניים מאחורי רמ`ח איברים ושס`ה גידים מסתתרים כוחות רוחניים המחיים אותם שניזונים ממעשה המצוות של האדם ומלימוד תורתו ושלימותם תלויה בקיום המלא של המצוות. יוםיום עיון ב'נפש החיים'

עמודים