ד"ת קצרים: עיון ב'נפש החיים'
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה כהן מה בין תורה ומצוות נר מצוה ותורה אור- היחס בין התמדת השפע והקדושה שיוצר לימוד התורה לבין מעשה המצווה שפועל על תודעתו של עובד ה' אך לא משנה את אישיותו באופן נצחי. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן התורה כאמצעי להשראת שכינה במקדש התורה כתחליף למקדש- לאחר החורבן אין דרך לפגוש את השכינה אלא בלימוד התורה וזהו רצונו של הקב`ה. יוםיום עיון ב'נפש החיים'

עמודים