ד"ת קצרים: עיון בתפילה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד זימרן זכותה של הארץ מהי חשיבותה של ארץ ישראל? מהם יתרונותיה על הארצות האחרות? האם זכות הארץ והיושבים בה עומדת גם ליהודים היושבים בארצות אחרות? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן השתיקה לנוכח השואה השתיקה היא התגובה האנושית לנוכח מגוון של מצבים: אבל עמוק, פליאה ללא תשובה ועמידה מול האינסוף. מכל הסיבות האלו, השתיקה היא התשובה היחידה האפשרית לנוכח השואה. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן השתיקה לנוכח השואה השתיקה היא התגובה האנושית לנוכח מגוון של מצבים: אבל עמוק, פליאה ללא תשובה ועמידה מול האינסוף. מכל הסיבות האלו, השתיקה היא התשובה היחידה האפשרית לנוכח השואה.

עמודים