ד"ת קצרים: עיון מחשבתי בתנ"ך
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עדיאל זימרן בת יפתח - האמנם חזרה על עקידת יצחק? (שופטים י`א) מדוע נדר יפתח להקריב את היוצא מבתו לעולה לה'? מדוע לא נענה לו ה' כהוגן, וזימן לו דווקא את בתו? ייתכן שיפתח - כנציג מובהק של דור השופטים - מתייחס למלחמה כאל עסק פרטי ואישי שלו, ואינו מודע להיותה של המלחמה כלל-ישראלית ולאומית. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן בשורת שמשון ובשורת יצחק (שופטים י`ג) שני אנשים התבשרו ע"י מלאך שייוולד להם בן: אברהם אבי יצחק ומנוח אבי שמשון. מה בין שתי ההתגלויות ובין שתי הבשורות? מדוע מנוח ואשתו הפכו לנזירים אחרי שהתבשרו על הולדת שמשון? עיון מחשבתי בתנ`ך

עמודים