הלכה והסטוריה ישראלית
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד תבורי 01 ה' באייר תש"ח: להעז להכריז ביום שישי, 14 במאי 1948, הכריז דוד בן גוריון על עצמאותה של מדינת ישראל. ואכן, החל משנת 1949 חוגג העולם הדתי את יום העצמאות כיום דתי וכחג לאומי. במהלך השיעור נחזור לרגעי ההכרזה ההיסטוריים, נסקור את משמעותה באותה העת, ואת והשלכותיה המדיניות, הרוחניות וההלכתיות. הלכה והסטוריה ישראלית
הרב אביעד תבורי 02 יום העשירי בספטמבר 1952: הסכם השילומים ב-10 לספטמבר 1952, נחתם הסכם השילומים בין מערב גרמניה לישראל. בקהילות יהודיות ברחבי העולם, כמו גם בישראל, רבנים הביעו רגשות עמוקים בהתנגדותם להסכם. האם ההתנגדות העזה הזו לפיצויים מבוססת על עקרונות הלכתיים או שמא מדובר בתגובות רגשיות גרידא לזוועות השואה? הלכה והסטוריה ישראלית
הרב אביעד תבורי 03 יום ה-27 לאוקטובר 1958: מיהו יהודי? מדינה ישראל הצעירה מתחילה את צעדיה הראשונים על במת ההיסטוריה. עם הזמן, צצות למדינה החדשה סוגיות והתמודדויות חדשות. יעבור עשור שלם עד שסוגיית הגדרת הזהות היהודית תפרוץ בסערה. הלכה והסטוריה ישראלית