הלכה ורפואה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב איתיאל אורון רפואה בשבת ח"ב קש"ת - הלכה ורפואה
הרב איתיאל אורון רפואה בשבת קש"ת - הלכה ורפואה
הרב ישי יסלזון הימנעות מהידבקות בשעת מגפה - נושאים הלכתיים השבוע נחרוג ממנהגנו ובמקום להתעסק בפרשת השבוע נתעסק בענייני דיומא מבחינה הלכתית ונדון על חשש ההידבקות, האם ובאלו מחירים צריך לחשוש אליו ומדוע בגמרא לא מצאנו מקרים כאלו.
רבני ותלמידי הישיבה 3. סימפוזיון 000 ארכיון הקלטות - לפני 5772/שיחות ושונות/5763/5763 - יום עיון בהשתלות/3. סימפוזיון עם הרב יאיר קאהן, הרב עזרא ביק, פרופ' שמעון גליק

עמודים