הלכות ברכות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב חיים נבון שיעור 26 / ברכת המזון לנשים וילדים ברכת המזון לנשים וילדים הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 27 / ברכת המזון בשבתות ובמועדים ברכת המזון בשבתות ובמועדים הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 28 / שינוי מקום בסעודה שינוי מקום בסעודה הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 29 / היסח הדעת פשוט שאם בירך ברכה אחרונה לאחר אכילתו, והחליט לחזור ולאכול, צריך לשוב ולברך ברכה ראשונה. אך בנסיבות מסוימות צריך לברך שוב ברכה ראשונה גם אם לא בירך ברכה אחרונה. הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 30 / ברכות הריח כשם שמברכים לפני הנאת אכילה, כך חייבים לברך לפני הנאת ריח. הלכות ברכות
הרב יאיר קאהן צורת פרי נושא המשנה הוא ברכת הפרי בצורתו הטבעית. ברכתו אחרי שעבר תהליך של שינוי אינה נידונה. האמוראים התייחסו לשאלה זו בכמה מקומות, הן בבבלי והן בירושלמי. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי ברכת שהחיינו על עיצומו של יום בחנוכה הרב ברוך גיגי פותח דרך סוגיית ברכת שהחיינו על הימים הנוראים, וממשיך בהתלבטות הגמרא האם יש לסמוך ברכה זו למצוות החג. מכאן נוגע המאמר בשאלת אופיו של היום והזיקה להדלקת נרות חנוכה. נושאים בהלכה

עמודים