הלכות שבת (1)
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי שיעור 49 - טוחן (1) בשיעור זה נידונים גדרי מלאכת טוחן. האם טוחן הוא רק עשיית אבקה וקמח או גם חיתוך דק? צורת מלאכת טוחן: מלאכת כתישה או מלאכת חיתוך? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 50 - טוחן (2) האם איסור טוחן שייך בכל סוגי המאכלים? בכך נאמרו חמש שיטות בראשונים. בשיעור נידונות השיטות ופסיקת ההלכה בנידון. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 51 - טוחן (3) בשיעור נדונים שני היתרים המוזכרים בראשונים לגבי מלאכת טוחן: טחינה 'לאלתר' וכן "אין טוחן אלא בגידולי קרקע". שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 52 - טוחן (4) השיעור פותח בהיתר אפשרי נוסף במלאכת טוחן: "אין טוחן אחר טוחן". כמו כן, נידונות סוגיות מעשיות במלאכת טוחן: מעיכת בננה ואבוקדו ו'שחיקת סממנים' - רפואה בשבת. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 53 - לש (1) השיעור דן בהגדרת מלאכת דש. השיעור מבאר את מחלוקות התנאים (רבי ורבי יוסי), האמוראים והראשונים בעניין לישה בקמח ובעפר. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 54 - לש (2) בשיעור זה נידונה מחלוקת האמוראים בעניין לישה בדיו. כמו כן, מובאת מחלוקת הפוסקים בעניין לישה במי פירות. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 55 - לש (3) בשיעור זה נידונים היתרי מלאכת דש. בעניין זה נעשית הבחנה בין קמח קלי ושתית. כמו כן, מובאת מחלוקת הראשונים והפסיקה בעניין בלילה עבה ובלילה רכה. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 56 - לש (4) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 57 - גוזז (1) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 58 - גוזז (2) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 59 - מלבן (1) שיעורים בהלכות שבת

עמודים