הלכות שבת (2)
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי סותר (א) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי סותר (ב) – סתירה בכלים שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי סותר (ג) – סתירה בכלים (ב) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי סותר (ד) - כיסויי כלים וקרקעות שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי סותר (ה) – תשמישי קרקע ופתחים (א) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי סותר (ו) – תשמישי קרקע ופתחים (ב) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי סותר (ז) – גדרי איסור תקיעה והחשש שמא יתקע שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מסקנות מעשיות מן הדיונים  בענייני בונה, סותר, ומכה בפטיש שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מסקנות מעשיות מן הדיונים בענייני בונה, סותר, ומכה בפטיש (ב) בשנה זו נמשיך לעסוק במלאכות שבת. בשבועות הקרובים [3-4 שבועות] נשלים הדיון בהיבטים מעשיים של ענייני בונה, בעיקר סביב פתיחת קופסאות ושקיות מאכל. לאחר מכן, נשוב לעסוק במלאכות שונות שטרם טיפלנו בהן. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מסקנות מעשיות מן הדיונים בענייני בונה, סותר, ומכה בפטיש (ג) - פתיחת קופסאות שימורים בשבת (ב) מסקנות מעשיות מן הדיונים בענייני בונה, סותר, ומכה בפטיש (ג) - פתיחת קופסאות שימורים בשבת (ב) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי הצובע (א) מלאכת הצובע ממוקמת ברשימת יג המלאכות של עשיית הבגד, המוזכרות במשנה בשבת עג. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי הצובע (ב) – מגמת הצובע כמגדיר המלאכה מגמת הצובע כמגדיר המלאכה שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי הצובע (ג) – צביעה של קיימא צביעה של קיימא שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי צובע (ד) – עושה "עין הצבע" עושה "עין הצבע" שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי צובע (ה) – צביעה באוכלין צביעה באוכלין שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי צובע (ו') – כוחלת, פוקסת ואיפור בשבת כוחלת, פוקסת ואיפור בשבת שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי צובע (ז') – צובע אחר צובע צובע אחר צובע שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי צובע (ח') – פרטי דינים בעניין צובע פרטי דינים בעניין צובע שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מנפץ (א') – יסוד המלאכה: בין מלבן לטווה יסוד המלאכה: בין מלבן לטווה שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מנפץ (ב') – ניפוץ פשתן ניפוץ פשתן שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי טווה (א') – יסוד המלאכה יסוד המלאכה שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי טווה (ב') – עשיית לבדים עשיית לבדים שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי טווה (ג') – טוויה ביד, עשיית פתילה, פוקסת טוויה ביד, עשיית פתילה, פוקסת שיעורים בהלכות שבת

עמודים