הלכות שבת (4)
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון – חלק י"ד, המשך הדיון בשיטת הרמב"ם בפסיק רישיה בשיעור זה נמשיך את הדיון בשיטת הרמב"ם בפסיק רישיה, ונדון בשתי סוגיות - 'התולש עולשין', שבת קג ע"א, וחתיית גחלים בשבת, כריתות כ ע"א. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי דבר שאין מתכוון - חלק ט"ו, קרוב לפסיק רישיה בשיעור זה הרב בוחן מקרים בהם אמנם אין כאן מציאות המוגדרת כדבר שאין מתכוון, אך עדיין אין היא מגיעה לרמת וודאות של פסיק רישיה. הלכות שבת (ד)
הרב ברוך גיגי מלאכת מחשבת – מבוא (ב') איכות המעשה ב"מלאכת מחשבת" בשיעור זה נפתח את דיוננו בחלק השני של הביטוי מלאכת מחשבת - מחשבת. נראה, שביטוי זה משפיע על הדרישה לאיכות המעשה. מצד אחד, ישנן מקרים שנפטור כיוון שאין מחשבה מאחורי הפעולה (לא מלאכת אומנות), אך מצד שני ישנן מקרים שבהם נחייב כיוון שהמחשבה משלימה את הפעולה. שיעורים בהלכות שבת

עמודים